Fundamentami trwałej nauki jest zrozumienie i zapamiętanie materiału. Dziś chce Wam opowiedzieć (a może przypomnieć) o jednej z

Postulujemy odejście od „pruskiego” modelu edukacji. Chcemy podsycać w dzieciach ciekawość i skłaniać je do stawiania pytań i